ПРИЛЕП , ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

ПРИЛЕП“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Стилтон, Пенсилванија, САД, 1922) – друштво на македонски доселеници најмногу со потекло од Прилеп и Прилепско. Тоа пристапило кон МПО и развивало културни, верски и други активности. Сл. Н.-К.