ПРИВРЕМЕНА ВЛАДА НА ЕЛИМИЈА

ПРИВРЕМЕНА ВЛАДА НА ЕЛИМИЈА (Ⅱ 1878) – формирана од Јоанис Говедарос и од Анастасиос Пихеон во с. Вурино, Кожанско. Владата упатила проглас со кој ја повикувала Владата во Атина да дејствува за присоединување кон Грција на Кожанско-костурскиот реон во кој немала никакво влијание. ЛИТ.: Κωνσταντινος Βακαλοπουλος, Νεο− ελληνικη ιστορια 1204−1940, Θεσσαλονικη, 1991. Д. Јов.