ПРЕСПА , ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

ПРЕСПА“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Лакавина, Њујорк, САД, 1938) – друштво за заемна помош на македонските доселеници претежно од Преспа и од други краеви од Западниот дел на Македонија. Било едно од поголемите друштва на МПО, со разни активности. Сл. Н.-К.