ПРЕБОНД

ПРЕБОНД (Првуд, Ⅶ в.) – крал (реџ) на словенското племе Ринхини. Бил предводник на сојузот меѓу Ринхините и Стримонците. Поради заговор, бил заробен во Солун (674) и затворен во Цариград. По бегството бил фатен кај Виза и погубен (674) поради изјавата дека повторно би повел војна против Византија и притоа ниеден христијанин не би поштедил. ЛИТ.: Т. Живковиђ, Јужни Словени под византијском влашђу (600–1025), Београд, 2002. Б. Петр. шабан Превала