ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ Св

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „Св. Климент Охридски“ (Скопје, 1977) – највисоката духовно-просветна и научна институција во Македонската православна црква. Основан десет години по обновувањето на Охридската архиепископија и прогласувањето на автокефалноста на можат да бидат и лица од друга вероисповед. Факултетот соработува со сродни институции во земјава и во странство. Досега се запишале 1.207 студенти, дипломирале 230, а двајца докторирале. Ј. Так.