ПОТРОШУВАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ПОТРОШУВАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ. Според податоците од Државниот завод за статистика, потрошувачката на земјоделските производи по жи-тел во 2004 г. била следна: ЛИТ.: Михаило Димоски, Македонски народни ора, Скопје, 1977, 135. Ѓ. М. Ѓ.