ПОРФИРИЈ ПАЛЕОЛОГ

ПОРФИРИЈ ПАЛЕОЛОГ – охридски архиепископ (22. И 1623 –
28. Ⅸ 1628). За неговото архиепископување сигурен податок е писмото до него од папата Урбан Ⅷ (28. Ⅸ 1624). Се претпоставува дека со претходно писмо ја признал папската власт.
ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под Турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Ох
ридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 72. С. Мл.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *