ПОПОСКИ, Миле

ПОПОСКИ, Миле (Прилеп, 20. Ⅹ 1922) – прозаист, комедиограф, новинар. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Работел како средношколски професор и како уредник во РТВ Скопје. БИБ.: Маратонска битка, хумористични раскази, Ск., 1963; Ученици на ѓаволот, комедија, Ск., 1964; Триста коли трње, комедија, Ск., 1965; Сите божји заповеди, хумористични раскази, Ск., 1967; Глувци оро водат, комедија, Ск., 1967; Солунски патрдии, комедија, Ск., 1979; Викенд на мртовци, комедија, Ск., 1985; Туѓо сакаме -свое не даваме, комедија, Ск., 1986; Леб в коленици, хумористични раскази, Ск., 1989; Јавачи на свињи, хумористична проза, Ск., 1996. ЛИТ.: П. Т. Бошковски, Хумористичната проза на Миле Попоски, во кн. „Есеи и критики“, Скопје, 1997. П. Гил.