ПОПОВСКИ, Григори

ПОПОВСКИ, Григори (Лвувек, шљонск, Полска, 2. Ⅳ 1952) – новинар и преведувач. Син на родители-бегалци од Костурско. Завршил Педагошка академија и Филозофски факултет во Скопје. Во Македонското радио е од 1986 г. Работел во Третата програма, каде што го уредувал сп. „Трета програма“, бил уредник на Документарната редакција на Првата програма на Радиото, а потоа директор и главен уредник на Македонското радио (2002–2006). Ј. Ф. Димитрија Поповски