ПОПАНДОВ, Павел

ПОПАНДОВ, Павел (с. Богданци, Гевгелиско, 29. Ⅴ 1904 – Софија, Бугарија, 29. Ⅴ 1933) – припадник на ВМРО(Об.), младински раководител. Бил член на нелегалниот ЦК на БКМС (1924–1926), суден и осуден во отсуство (1927). Живеел во родниот крај (1927– 1929). Во Софија стапил во ВМРО (Об.) (1931). Бил член на Окружниот комитет на БКП за Софија. Убиен на улиците во Софија. ИЗВ.: Ристо Бајалски, Сеќавања, ракопис во Одделението за документација „Д-р Велимир Брезовски“ во ИНИ, Скопје. В. Јот. Епаминонда Поп-Андонов ПОП-АНДОНОВ, Епаминонда