ПОЛОГ , ИСЕЛЕНИЧКО МЛАДИНСКО ДРУШТВО

ПОЛОГ“, ИСЕЛЕНИЧКО МЛАДИНСКО ДРУШТВО (Детроит, Мичиген, САД, 2001) – друштво на млади Американци од македонско потекло, претежно интелектуалци од Детроит, од семејства по потекло од Тетовско. Развива културна и други дејности. Сл. Н.-К. ПОЛОЖАНИ, Лиман (с. Ливада, Струшко, 26. Ⅱ 1935) – просветен и политички деец. Апсолвирал на Педагошката академија и бил учител. Член на СКМ (од 1957). Бил член на Одборот за просвета, наука и култура и пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ (1970). С. Мл. Полски -Македонски. Граматичка конфронтација