ПОКЛАДИ

ПОКЛАДИ – обичајно-обредни свечености на семејството спроти големите пости. Тоа е последен ден кога се блажи пред повеќедневните пости. Бидејќи има четири вакви пости, има и четири денови наречени поклади: Божикни поклади (27/14. Ⅺ), пред велигденските пости се Велики или Проштени поклади, пред Петровден – Петрови поклади, кои секогаш започнуваат една недела по Духовден и Богородичини поклади – две недели пред Успение на Пресвета Богородица (13. Ⅷ/31. Ⅶ). Повеќедневните пости се распределени и според годишните времиња. Постојан датум имаат само Божиќните и Богородичните поклади, бидејќи постот започнува секогаш на ист датум и секогаш исто трае. Другите два поста имаат непостојан датум, бидејќи се поврзани со подвижни празници – велигденскиот со Прочка, а Петровден-Во оваа куќа беше формиран ПК на КПМ, Скопје (1941)