ПОЖАР, Хрвое

ПОЖАР, Хрвое (Поûар, Хрвоје) (Книн, Хрватска, 1916 – Загреб, 30. Ⅵ 1991) – ел. инж., д-р на технички науки, ред. проф. на ЕТФ во Загреб, редовен член и главен секретар на ЈАЗУ, главен уредник на „Техничката енциклопедија“, член на МАНУ надвор од работниот состав (1986). Книги: „Економска распределба на оптоварувањата во ЕЕС“, „ВН разводни постројки“, „Основи на енергеХрвое Пожар тиката И и Ⅱ“, „Моќност и енергија во ЕЕС И и Ⅱ“ и др. ЛИТ.: „Билтен на осмо изборно собрание“. Посебно издание – реферати и прилози, МАНУ, Скопје, мај 1986. Др. Р.