ПОДБРАДЕЦ

ПОДБРАДЕЦ – дел од невестинското китло. Се закачува за челенката и се носи околу брадата. Тој е нанижан со метални пари и карагрошеви – големи сребрени монети, а на нив се нанижани ситни пари – монети. Ј. Р.-П. Видое Подгорец