ПОВИТ

ПОВИТ (Цлематис Л., фам. Ранунцулацеае) – растение од род со околу 200 вида, од кои најголемиот број се лијани (ползавци). Имаат спротивно поставени, сложени или прости листови. Цветовите се единечни или во Халожина (Цлематис витицелла Л.) соцветија, плодот е ахенија. Во РМ природно се застапени три вида од сите ползавци: Ц. виталба Л. – повит; Ц. фламмула Л. – скребут и Ц. витицелла Л. – халожина. Првите Повит (Цлематис виталба Л.) два се со бели, метлести соцветија, а третиот со виолетовосини цветови. Ал. Анд.