ПОВЕЛБА Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ

ПОВЕЛБА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – признание што се доделува на членови на МЛД за исклучителни резултати постигнати во подолг временски период во унапредувањето на медицинската наука и практика, во развојот на здравствената служба, како и во остварувањето на целите на МЛД. Се доделува од 1985 г. К. К.-П.