ПЛУСКАВЕЦ, ХОРВАТОВ

ПЛУСКАВЕЦ, ХОРВАТОВ (Силене хорвати и Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Царѕопхѕллацеае (каранфили), познат само за субалпскиот и алпскиот појас на планината Кајмакчалан. Вл. М. Драган Пљаковски