Пливање во покриениот базен во нас

Пливање во покриениот базен во нас. „Карпош“ во Скопје Тетово (1945), а потоа и други, при што биле регистрирани вкупно 25 клубови (до 2002). Републички првенства се одржуваат секоја година (од 1946). Бил формиран Одбор за спортови на вода (1945), потоа Пливачки сојуз (1948), односно Пливачка федерација на Македонија (од 2002). Најдобри екипи и поединци учествувале на југословенски (1946– 1991) и на меѓународни првенства (1992–2006). Најуспешни екипи досега се: АПК „Студент“, ПВД „Охридски бранови“ и ПК „Струга“, а поединци: Александар Маленко, Кире Филиповски, Мирче Затуровски, Александар Миладиновски, а меѓу пливачките: Наташа Мешковска, Мирјана Бошевска, Теодора Раптис, Весна АШТАЛКОВСКА и др. ЛИТ.: Александар Радич, 50 години „Охридски бранови“, Охрид, 1982. Истиот, Македонски делфини. 55 години сениорско пливање во Македонија (1946–2000), Охрид, 2002. Д. С. ПЛОЧИ ОД ИСИТНЕТО ДРВО