ПЛИВАЊЕТО ВО МАКЕДОНИЈА

ПЛИВАЊЕТО ВО МАКЕДОНИЈА – како организирана спортска активност се јавува со формирањето на Пливачко-веслачкиот клуб „Охрид“ на чело со Серафим Крстиќ (1932) и неговата секција во Струга (1933), подоцна „Црн Дрим“. Во нив се афирмирале повеќе поединци (до 1944). По Ослободувањето било основано ПВД „Охридски бранови“ во Охрид, „Работник“ во Битола, „Дојран“ во Дојран, „Македонија“ и „Работнички“ во Скопје и „шар“ во „ПОБЕДА“ П