ПИРАЈХМЕ

ПИРАЈХМЕ (Пѕраихмес) (ⅩⅠⅠ в. пр.н.е.) – пајонски крал, учесник и водач во Тројанската војна. Како сојузник на Троја, ги предводел Пајонците со криви лакови и борци на коли, од градот Амидон, од долниот тек на р. Аксиј (Вардар). Бил убиен од Патрокло, а по неговата смрт водач на Пајонците под Троја станал Астеропај. ИЗВ.: Херодоти, Хисториа, Оџонии, 1927; Страбонис, Геограпхица, Липсиае, 1895-1913. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999. К. М.-Р.