ПЕЈКОВСКИ, Цане Пејков

ПЕЈКОВСКИ, Цане Пејков (с. Жван, Демирхисарско, 29. Ⅵ 1943) – ветеринар, редовен проф. на Земјоделскиот факултет во Скопје. Докторирал на Вет. ф. во Загреб (1978). Бил директор на Ветеринарниот институт во Скопје (1978–1985). Избран е за почесен професор на Институтот за ветеринарна медицина при Земјоделската академија во Киев, Украина. Има објавено 53 научни и стручни трудови. М. Д. – Ј. Б. Наум Пејов: „Заговор против Македонија