ПЕТРУШЕВСКИ, Љупчо

ПЕТРУШЕВСКИ, Љупчо (Скопје, 9. Ⅺ 1945) – актер. Дипломирал на Отсекот за актерска игра на ФДУ во Скопје. Во Драмата на МНТ од 1966 г.; директор на Драмата (1983-1988); генерален директор на МНТ (1988-1999) и повторно директор на Драмата (20042006). УЛОГ: Павле („Мајка“); Виќа („Сомнително лице“); Луков („Житолуб“); Ѓорѓија („Милион маченици“); Спасе („Македонска крвава свадба“); Хоакин Муриета („Славата и смртта на Хоакин Муриета“); Владимир („Габи“); Чарниј Вишил („Кенгурски скок“). Р. Ст. Михаил Д. Петрушевски