ПЕТРУШЕВСКА, Габриела

ПЕТРУШЕВСКА, Габриела (Куманово, 11. Ⅸ 1976) – актерка. Апсолвирала на Отсекот за актерска игра на ФДУ во Скопје. Од 1999 г. е член на Народниот теа-тар во Битола. УЛОГ: Цвета („Македонска крвава свадба“); Марџ („Мачка на вжештениот лимен покрив“); Катарина („Кротење на фуријата“); Ана („Ричард Ⅲ“); Маша („Три сестри“); Хасанагиница („Хасанага“); Исмена („Антигона“); Томар („Јонадаб“); Арина („Женидба“); Марија („Јермо“) и др. Р. Ст. Татјана Петрушевска