ПЕТРОВ–

ПЕТРОВ–СЛАВЕЈОТ, Спиро (Прилеп, ? – врвот на месноста Куклите над. с. Пирин, Мелничко, 4. Ⅸ 1903) – мелнички војвода. Учествувал во оружената акција (1895). Бил четник во четата на војводата Јане Сандански и учествувал во запленувањето на Мис Стоун. Во Илинденското востание бил мелнички војвода и предводел чета. Загинал во борба со османлиската војска. ЛИТ.: Освободителното движение в Македони® и Одринско – Спомени и материали, Ⅱ, София, 1983, с. ЏЏЏИИ. Ал. Тр.