ПЕТРОВСКИ, Кирил

ПЕТРОВСКИ, Кирил (Скопје, 10. Ⅸ 1934) – интернист-ендокринолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Бил шеф на Центарот за дијабетес, директор на Клиниката за ендокринологија. Автор е на бројни стручни и научни трудови. Особен интерес покажувал за микроциркулацијата кај дијабетес мелитус. Бр. Н.