ПЕТОПРСТ, ПЛЕТВАРСКИ

ПЕТОПРСТ, ПЛЕТВАРСКИ (Потентилла плетваренсис Мицевски) – локален македонски флористички ен-демит од фамилијата Росацеае, познат само за околината на Прилеп (Плетвар), опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М. Горјан Петрески