ПЕТКОВСКИ, Љубе

ПЕТКОВСКИ, Љубе (Скопје, 4. ⅩⅠⅠ 1924) – снимател – доајен на филмската камера во Македонија. По војната се запишува на Високата филмска школа во Белград, а стручно се усовршува и во „Јадран филм“ – Загреб, во Франција и во Источна Германија. Работи во продуцентската куќа „Вардар филм“ (1947-1983), а потоа добива статус на слободен филмски работник. Учествувал во реализацијата на стотина документарни и 17 играни филма. Иг. Ст. Тито Петковски