ПЕСНА НАД ПЕСНИТЕ

„ПЕСНА НАД ПЕСНИТЕ“ – балет во два чина (12 слики). М: Т. Прошев, С: композиторот според истоимената библиска приказна. Прво изведување: Скопје, 27. Ⅺ 1968. Др. О.