ПЕРИШАН

ПЕРИШАН – метален накит, составен дел на женската празнична носија. Се носел заедно со големиот ѓердан. Најчесто бил Перишан, женска празнична носија кај Мијаците во Река украсен со крвчиња и други декоративни орнаменти. Ј. Р.-П.