ПЕНЧЕВ, Петко

ПЕНЧЕВ, Петко (Варна, 1. Ⅺ 1882 – Софија, 10. Ⅴ 1947) – публицист, учесник во македонското револуционерно движење; Бугарин. Завршил правни науки во Брисел. Учествувал во Илинденското востание. Бил член на Серскиот револуционерен комитет и секретар на четата на Ј. Сандански. Учествувал на Рилскиот (1905) и на ќустендилскиот конгрес (1908), кога бил избран за член на ЦК на ВМОРО. Еден е од основачите на в. „Илинден“ (1907 –1908), редактор и соработник на повеќе весници и списанија. ЛИТ.: Алманах на бÍлгарските национални движения след 1878, София, 2005; Борис Ј. Николов, ВÍтрешна македоно-одринска револÓционна организация. ВоŸводи и рÍководители (1893–1934). „Биографично-библиографски справочник“, София, 2001. З. Тод. Ѓердан од некрополата Пепелиште, Неготинско