ПЕМБЕ

ПЕМБЕ – македонско народно оро со 2/4 ритам. Најчесто се играло во Велешко. Составот на играорците е мешан (мажи и жени), а држењето е за китките на рацете, кои се држат нешто понапред, свиткани до висина на рамената. Темпото кулминира од бавно на почетокот, до прилично брзо на крајот. Посебна карактеристика е играњето на петиците. ЛИТ.: Михаило Димоски, Македонски народни ора, Скопје, 1977, 53. Ѓ. М. Ѓ. Петар Пемов