ПЕЛАГОНИСКА БИТКА

ПЕЛАГОНИСКА БИТКА (1259) – решавачка битка во борбата за византиското наследство помеѓу Никеја и Епир. Во битката во Југоисточна Пелагонија меѓу Никејците и латинските сојузници на деспотот Михаил Ангел, кој пред битката се повлекол кон Епир. Никејците извојувале голема победа и ја потврдиле превласта на Балканот. ЛИТ.: Ј. Геанакоплос, Грецо–Латин Релатионс он тхе Еве оф тхе Бѕзантине Ресторатион: Тхе Баттле оф Пелагониа 1259, ДОП 7, 1953. К. Аџ. ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА