ПАШАНКУ, Ташули Таков

ПАШАНКУ, Ташули Таков (Битола, 25. И 1927) – гинеколог-акушер. Дипломирал на Мед. ф. во Скопје (1957), специјализацијата по гинекологија и акушерство ја завршил во Љубљана (1963). Во 1985 г. докторирал во Нови Сад. Работел во Битола до пензионирањето (1987). Бил началник на службата, а во 1979 г. станал примариус. П. Б. Никола Пашиќ