ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА

ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА – партија на политичкиот центар, формирана во Скопје при крајот на 2005 г. На парламентарните избори одржани во 2006 г. освои едно пратеничко место во Собранието на РМ. Учествува во составот на Владата на РМ, заедно со ВМРО–ДПМНЕ, ДПА, ЛП, СПМ, НСДП и ДОМ. Лидер на ПЕИ е Фијат Цановски. ЛИТ.: Светомир шкариќ, Уставно право, Скопје, 2006. Ѓор. Ив. Пасишта на планината Стогово