ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ

ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – политичка партија на македонските Албанци, формирана на 15. Ⅳ 1990 г. Во првиот парламентарен состав (1990–1994) партијата имаше 17, во вториот (1994–1998) и во третиот (1998–2002) по 11, во четвртиот (2002–2006) два и во петтиот парламентарен состав (2006–2010) три пратеника. ПДП беше дел од Владата од 1992 до 1998 г. и во Панорама на с. Битуше, во кое е сместен Музејот на првата Партизанска печатница „Гоце Делчев