ПАНКОВ, Драгомир

ПАНКОВ, Драгомир (Скопје, 16. Ⅳ 1920 – Скопје, 3. Ⅷ 2004) – филмски монтажер. Работи во „Вардар филм“ од основањето, а до 1990 г. реализирал, во својство на монтажер, повеќе од 160 документарни филма. В. Масл. Антон Панов