ПАНДУРСКИ, Илија

ПАНДУРСКИ, Илија (с. Сухострел, Горноџумајско, Малешевско, 28. Ⅵ 1925) – член на ВМРО, војвода. Во 1922 г. преминал во федералистичката струја и дејствувал во Горноџумајско против четите и милицијата на ВМРО. Во 1923 г. преминал во Малешевијата, се ставил во услуга на властите на Кралството на СХС, формирал контрачета за борба против четите на ВМРО. Убиен од ВМРО. ЛИТ.: Атанас Џолев, Спомени. Премрежињата на македонското револуционерно движење. Предговор и редакција проф. д-р Зоран Тодоровски, Скопје, 2003; ИванÍ МихаŸловÍ, Спомени Ⅲ. Освободителна борба 1924–1934, Лоуваин, 1967. З. Тод. Арсо ПандурскиКочо