ПАНДЕВСКИ, Манол

ПАНДЕВСКИ, Манол (с. Габрово, Струмичко, 3. Ⅸ 1925 – Скопје, 21. Ⅴ 1998) – историчар, член на МАНУ. Основно и средно образование завршил во Струмица и Петрич, дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, група историја (1954) и докторирал со темата „Политичките партии и организации во Македонија 19091912“ (1965). По вработувањето во