ПАНГОВСКИ, Ивко

ПАНГОВСКИ, Ивко (Галичник, 20. Ⅵ 1931) – спортски новинар, радиорепортер и стенограф. Од в. „Единство“ поминува (1948) во Радио Скопје, каде што остана до пензионирањето (1989). Спортски репортер со препознатлив глас и стил во преносите, особено на фудбалските натпревари. Објавил повеќе трудови од историјата на македонскиот спорт. Ј. Ф. Манол Пандевски