ПАНГОВСКИ, Иван Илиев

ПАНГОВСКИ, Иван Илиев (Галичник, 26. Ⅱ 1926 – Скопје, 14. И 1992) – дерматовенеролог, проф. на Мед. ф. во Скопје. Мед. ф. завршил во Скопје (1954), а специјализирал (1962) и хабилитирал (1972) од областа на професионалните алергиски болести. Основоположник е на алерголошката амбуланта. Бил шеф на оддел и шеф на Катедрата за дерматовенерологија. Автор е на повеќе од 100 стручни трудови. Од Здружението на дерматовенеролозите на Бугарија добил титула Социус хонорис цауса. Љ. П. Ивко Панговски