ПАВЛЕСКИ, Станко

ПАВЛЕСКИ, Станко (с. Ерековци, Прилепско, 14. И 1959) – скулптор, унив. професор. Внесува ново формално и концептуално визуализирање на уметничките дискурси (во 80-тите и 90-тите). Дипломирал на ФЛУ во Скопје (1984), каде што е и професор. Магистрирал на Академијата за ликовни уметности во Белград (1992). Амбиенталните пластични фор-ми ги решава во духот на геометризмот (Динами–самостоен статички минимум 4, 1989). М. Б.-П.