ОХРИД , ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОХРИД“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Менсфилд, Охајо, САД, 6. Ⅷ 1926). Во тоа време колонијата броела околу 220 души, претежно Македонци од Егејскиот дел на Македонија. Имале свое училиште, а во 1929 г. била формирана и Женската секција во Менсфилд. Сл. Н.-К.