ОТРОВНИЦИ

ОТРОВНИЦИ (Виперидае)– фамилија змии, кои имаат посебен отровен апарат во устата. Во Македонија се среќаваат три видови: остроглава шарка (Випера урсинии), поскок или камењарка (Випера аммодѕтес) и шарка или лутица (Випера берус). Остроглава шарка и поскок Лондон, 2002. Св. П.– В. Сид.