ОСМАНИ, Бедри

ОСМАНИ, Бедри (с. Градец, Гостиварско, 26. Ⅳ 1925) – земјоделски работник и политички деец. Завршил основно училиште. Бил учесник во НОАВМ (1944) и член на КПМ (од 1948). Како истакнат партиски активист, бил пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ (1970). С. Мл.