ОСЛОБОДИТЕЛ

„ОСЛОБОДИТЕЛ“ (Положај, Егејскиот дел на Македонија, 29. Ⅱ – август 1949) – македонско издание на в. „Апелефтеротис“, орган на Главниот штаб на ДАГ за Пајак – Кајмакчалан. Бил умножуван на шапирограф, во мал формат на 6 страници. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 148. С. Мл.