ОСКОРУША

ОСКОРУША (СКОРУША) . (Сорбус доместица Л., фам. Росацеае) – листопадно дрво од Јужна Европа, Западна Азија и Северна Африка. Листовите сложени, непарно перести, со издолжени, ситно назабени ливчиња. Цветовите се бели, собрани во штитести соцветија. Плодот е мал (2-3 см), жолто-зелен, јаболчест или крушковиден, јадлив. Се среќава како Оскоруша примеса во термофилните дабови шуми. Ал. Анд.