ОСИ, КОПАЧКИ

ОСИ, КОПАЧКИ (Спхаегидае)– ципокрилни инсекти кои копаат гнезда во песок или во земја, по што го добиле името. Женките ловат полски муви, скакулци, гасеници, штурци и други инсекти, ги парализираат и ги носат живи во Оса копачка гнездото како храна на потомството. Попознати видови се: Бембиџ рострата Л., кој секојдневно лови муви за своите личинки; Спхеџ фумерариус Гуссак., за свиоте потомци лови скакулци; а видот Аммопхила сабулоса Л., потомците ги храни со гасеници. ЛИТ.: Јонце Цинговски, Зњеитер беитраг зур кеннтнис дер Блаттњеспенфауна вон Мазедониен, Ацта, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1958, В (10/51) 163-176; истиот, Растителни оси, Сѕмпхѕта – Тендхрединидае (Инсецта-Хѕменоптера). Фауна на Македонија Ⅵ, Природонаучен музеј на Македонија, Скопје 1985; Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К.– М. Кр. ОСИ, МРАВОЛИКИ (Мутиллидае) – ципокрилни инсекти. По изгледот на телото потсетуваат на мравки. Мажјаците имаат крилја, а женките имаат скратени крилја или се бескрилни. Познат вид е европската мраволика оса (Мутилла еуропаеа Л.), која полага јајца во гнезда на бумбари. Изведените ларви се хранат со бумбаровите ларви. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. Мраволика оса В. Т. К.– М. Кр.