ОПЕРАЦИЈА НА ОН ЗА ЧУВАЊЕ НА МИРОТ ВО РМ

ОПЕРАЦИЈА НА ОН ЗА ЧУВАЊЕ НА МИРОТ ВО РМ. По ГШ на НОВ и ПОМ извршил рета офанзива 1944 год. во Македонија. барање на претседателот на РМорганизација, при што биле Операциите во Источна Македонија и во Киро Глигоров, во времето на поформирани четири оперативни 25 април до 20 јуни 1944 година, Скопје, зони, со задача во секоја од нив сетата на седиштето на ООН (11. 1948 и Куманово, 1969; истиот, Ослободи-Ⅺ 1992), по претходна препорака реонот на Бесна Кобила и Црна Трава, од да се формираат по две дивизии. телната војна на македонскиот народ од копретседателите на Раковод-Кон крајот на септември 1944 г. (1941-1945), Скопје, 1965; Македонија од усниот комитет на Конференцијата била извршена нова реорганизатанка до слободе 1941-1945. (Зборник радоза Југославија Венс и Овен (19. Ⅺ ција и биле формирани три корва), Београд, 1987. С. Мл. 1992), мотивирано од политичката процена за сложеноста на состојбите во непосредното окружување на РМ, во услови на оживување на аспирациите на соседите кон нејзиниот територијален интегритет, национален и јазичен идентитет и проблемите во процесот на меѓународното признавање, врз основа на Резолуцијата бр. 795 (11. ⅩⅠⅠ 1992) на Советот за безбедност, дел од силите на УНПРОФОР за Југославија (баталјон со 700 мировници од Данска, Норвешка, Финска и шведска) се позиционира на границата на РМ со СР Југославија и Р. Албанија, како прва превентивна мировна мисија (превентивна дипломатија) Група борци од косовските и јужноморавските единици (пролетта на 1944) со мандат: набљудување на границата кон СРЈ и РА; јакнење на стабилноста на РМ, одвраќање на заканите за нејзината безбедност; давање добри услуги во воспоставувањето на дијалогот помеѓу етничките и политичките групи; обезбедување хуманитарна помош со други меѓународни организации. Со Резолуцијата на Советот за безбедност бр. 842 (18. Ⅵ 1993) присуството се зголемува со американски баталјон од ок. 350 војници. По барање на РМ, поради специфичната положба на мировните сили во РМ, Советот за безбедност на ООН усвојува Резолуција бр. 983 (31. Ⅲ 1995) со која ги осамостојува од УНПРОФОР, како посебна мисија – УНПРЕДЕП, под раководство на шеф со ранг на помошник на Генералниот секретар на ООН. Времетраењето на мисијата циклично се обновува на 6 односно на 9 месеци, последното со Резолуцијата бр. 1186 (20. Ⅶ 1998) до 28. Ⅱ 1999 г. По истекот на овој период, по повод новото гласање за продолжување на мандатот за но-ви 6 месеци, во Советот за безбедност не се постигнува едногласност (НР Кина е против, поради признавањето на Тајван од страна на РМ). Така завршува УНПРЕДЕП. Мисијата одигрува важна улога во смирувањето на тензиите околу Чупино Брдо, кога оваа кота самоволно е запоседната од војници на СР Југославија, како и во решавањето на определени инфраструктурни проблеми. ЛИТ.: Татјана Петрусевска, Тхе Пеаце-Кеепинг Оператион ин тхе РМ – а Департуре фром тхе Формер УН Еџпериенце, Институте оф Социал Студиес, тхе Хагуе, 1995. Т. Петр. Наоди од рановизантиската некропола Опила