ОНЧЕВСКИ, Анѓел Драгославов

ОНЧЕВСКИ, Анѓел Драгославов (Скопје, 15. Ⅱ 1947) – интернист-нефролог, проф. на Мед. ф. во Скопје. Дипломирал на Мед. ф. во Скопје (1972), каде што и докторирал (1998). Се усовршувал во Лозана, Париз и Лион во областа на васкуларните пристапи за ХД, перитонеалната дијализа и реналната трансплантација. Раководител е на Одделот за васкуларни пристапи на Клиниката за нефрологија. Вовел новини во креирањето на васкуларните пристапи кај пациентите со ТБИ за лекување со ХД. Објавил над 190 стручни и научни трудови. М. Пол. Макото Оока