ОКУПАЦИОНИ ЗОНИ во Егејскиот дел на Македонија

ОКУПАЦИОНИ ЗОНИ во Егејскиот дел на Македонија (1941– 1944) – создадени по капитулацијата на Грција (23. Ⅳ 1941), кога територијата на грчката држава била поделена на три зони: италијанска (Епир, делови од Егејска Македонија, Тесалија, Стара Грција, Пелопонез, Кикладите), германска (Централна Егејска Македонија со Солун, Атика, делови од Окупационите зони во Егејскиот дел на Македонија (1941-1944) Западна Тракија, Крит и островите Лезбос и Хиос) и бугарска (делови од Источна Тракија и Егејска Македонија со островот Та-сос). ЛИТ.: Историја на Македонскиот народ, В, Скопје, 2003.; А. Вацалопоулос, Хистоире де ла Греце модерне, Парис, 1975. Ст. Кис. Булат Окуџава